Algemene Voorwaarden per 1 januari 2021   

Bij het maken van een afspraak bij M-Dotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een paar algemene zaken 
1.1 De foto’s op www.M-Dfotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Marianne Duchatteau. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken. 
1.2 M-Dfotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio. 
1.3 M-Dfotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer…. 
1.4 Bij gebruikmaking van de diensten van M-Dfotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. 
1.5 Achteraf kan er geen beroep op M-Dfotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc. 
-1.6 Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 
2. Auteursrechten van de foto’s 
2.1 M-Dfotografie behoudt zich het recht voor om een foto te gebruiken in welke vorm dan ook, zoals, website, social media pagina en het auteursrecht. 
2.2 Wil je niet dat er foto's op het internet komen kun je dit voor of tijdens de shoot aangeven. 
2.3 Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd door M-Dfotografie, zelfs die u koopt. 
2.4 Kopiëren, scannen of het weergeven van afbeeldingen is strikt verboden. Print-screening beelden van deze website is ook tegen de wet.
2.5 Vermeld altijd M-Dfotografie bij het plaatsen van een foto.
2.6 Foto’s gemaakt door M-Dfotografie in een andere bewerking/uitsnede op internet plaatsen is (bij wet) niet toegestaan.  

 
3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen 
3.1 Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. 
3.2 De (koop)prijs luidt in euro’s
3.3 De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening. 
3.4 Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van M-Dfotografie.
3.5 Onbewerkte of RAW bestanden zijn niet te koop.

4. Het boeken van een fotoshoot

Bij het boeken van een fotoshoot is er sprake van een maatwerk dienst waarvoor tijd en capaciteit wordt gereserveerd.

4.1 Het verzetten van een fotoshoot, bijvoorbeeld door ziekte, brengt geen extra kosten met zich mee.

4.2 Bij een annulering tot 24u voorafgaande aan de fotoshoot wordt er 50 euro in rekening gebracht.

4.3 Bij annulering binnen 24u voorafgaande aan de fotoshoot, word het gehele bedrag in rekening gebracht.

4.4 Indien de Fotografe een afspraak niet na kan komen door bv. ziekte, word er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt. 

5. Vergoedingen

5.1 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

5.2 Benzinekosten 0,60 ct per gereden km vanaf 10 km vanaf postcode 7423 HV

5.3 Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar voor contanten.

6. Klachten 

Klachten over geleverde foto’s dienen binnen tien werkdagen na levering per mail aan de Fotografe te worden medegedeeld. De Fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Klachten na deze termijn worden als ongegrond beschouwd.


Bij gebruikmaking van de diensten van M-Dfotografie in welke zin ook, gaat u, de Wederpartij, automatisch akkoord met deze voorwaarden.