Algemene Voorwaarden per 1 januari 2021   

Bij het maken van een afspraak bij M-Dotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een paar algemene zaken 

- De foto’s op www.M-Dfotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Marianne Duchatteau. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken. 

- M-Dfotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio. 

- M-Dfotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer…. 

- Bij gebruikmaking van de diensten van M-Dfotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. 

- Achteraf kan er geen beroep op M-Dfotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc. 

- Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

2. Auteursrechten van de foto’s 

- M-Dfotografie behoudt zich het recht voor om een foto te gebruiken in welke vorm dan ook, zoals, website, M-Dfotografiefacebook pagina en het auteursrecht. 

- Wil je niet dat er foto's op het internet komen kun je dit voor of tijdens de shoot aangeven. 

- Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd door M-Dfotografie, zelfs die u koopt. 

- Kopiëren, scannen of het weergeven van afbeeldingen is strikt verboden. Print-screening beelden van deze website is ook tegen de wet.

- Vermeld altijd M-Dfotografie bij het plaatsen van een foto.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen 

- Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. 

- De (koop)prijs luidt in euro’s

- De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening. 

- Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van M-Dfotografie.

4. Annuleringsvoorwaarden  

- Annulering kan alleen via email.

- Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

- M-Dfototografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. M-Dfotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is M-Dfotografie niet verplicht vervanging te regelen.